Obchod

Civilization V: Brave New World (rozšírenie)

 
 

Civilization V- Brave New World (rozšírenie)

Civilization V: Brave New World je datadisk přidávající devět nových civilizácií, osm nových divů a přepracování kulturních i diplomatických mechanismů. Poprvé do hry přidává i možnost vítězství pomocí kultury, kdy budeme moci rozšiřovat kulturu přes celý svět a postupem času vyvést svou civilizaci na výsluní - stát se kuturním centrem světa. Diplomacie sa dočká prozměnu rozšíření díky Světovému kongresu, ve kterém budete hlasovat o mezinárodních problémech. Díky této úpravě se zejmána poslední část hry stává dynamičtější. Skrze správné volby ve světovém kongresu budete moci dosáhnout diplomatického vítězství mnohem jednodušší.

Jedná se o datadisk, takže je ke hraní potřeba základní hru.

Co nás čeká?

  • Nová kulturní vítězství - nyní můžete dominovat ve sférách kultury a umění. Vytvořte díla velkých umělců a postavte ve městech klíčové budovy (muzeum, operu ne speciální velkou knihovnu. Díky archeologii můžete zkoumat místa dávných bitev,mšstské ruiny a získávat nevyčíslitelné kulturní artefakty. Vyhrejte tak celou kru pomocí kultury.
  • Nové politiky a ideologie - vybírejte ideologie a směry uvážlivě. Každá cesta vám poskytnepřístup k silným bonusům a ovlivní vztahy s jinými civilizacemi po zbytek hry.
  • Světový kongres - význam diplomacie je ještě intentivnější. Změna diplomatických možností prostřednictvím nového světového kongresu. Díky hlasování o klíčových otázkách, jako je provádění obchodních sankcí proti nepoctivým národům, omezení využití zdrojů, určení hostitelských měst pro světové hry a použití/omezení jaderných zbraní. Tato usnesení otevírají cestu obchodování, intrikám a novým svobodám k diplomatickému vítězství. Konec hry tak bude dynamičtější než kdykoliv předtím.
  • Mezinárodní obchodní cesty - zařaďte svá města do center mezinárodního obchodu. Tvořte spojení po zemi i po moři, které bude vytvářet velké bohatství a prosperitu pro váš lid. Zároveň pak šířít náboženství, kulturní vliv a vědy. Počet obchodních cest se zvyšuje s rozvojem ekonomiky, technologií, vytváření divů a turismu.
  • Nové civilizace - devět nových vůdců a civilizací (včetně Casimira vůdce Polska). Každá civilizace bude se svými unikátními jednotkami i budovatelským potenciálem.
  • Nové divy - toto rozšíření přináší rovněž osm nových divů včetně například Broadwaye, divadla Globe nebo galerie Uffizi.
  • Dva nové scénáře - Americká občanská válka a Shon pro Afriku.